22.01.2021.

Održana sjednica Stožera civilne zaštite Šibensko-kninske županije

Dana 22. siječnja 2021. godine u velikoj dvorani Fakulteta energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije održana je sjednica Stožera civilne zaštite Šibensko-kninske županije. Na sjednici se raspravljalo o aktualnoj situaciji s korona virusom na području naše županije te o donošenju dokumenta Procjena rizika od velikih nesreća za Šibensko-kninsku županiju.

  21.01.2021.

Poziv udrugama i organizacijama civilnog društva za prijavu na javne natječaje

Na službenim internetskim stranicama Šibensko-kninske županije objavljeni su javni natječaji za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Šibensko-kninske županije za 2021. godinu.

Zaštita okoliša - Objave akata

Izuzeće od zabrane prenamjene zemljišta, općina Promina

  18.01.2021.

Pozivi i natječaji

Zaštita okoliša

Pozivi i natječaji

Obnovljivi izvori energije

Proračun Šibensko-kninske županije

Proračun Šibensko-kninske županije za 2021. godinu

Župan Šibensko-kninske županije
ŽUPAN ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Goran Pauk

POGLEDAJTE ŽIVOTOPIS

URED ŽUPANA

022 460 701   •   zupan@skz.hr